Recurs · Informes, estudis i relatories

Enfortim les arts comunitàries: Una anàlisi exploratòria de les pràctiques d’arts comunitàries a la ciutat de Barcelona.

description Accedeix al recurs

Descripció

El grup de treball Enfortim les arts comunitàries parteix de la jornada i del taller desenvolupat per Artibarri l’11 d’abril de 2019 anomenat Com enfortim les arts comunitàries, en el marc de les Jornades 2019 de Cultura Viva. Fruit d’ aquesta jornada es va proposar un grup de treball i exploració sobre un possible prototip de taula o organisme de treball sobre polítiques culturals i arts comunitàries. Aquesta iniciativa parteix dels resultats marcats per tal de assolir dos objectius:

Elaborar un marc conceptual sobre el que ha de ser l’objecte de la futura Comissió d’arts comunitàries a nivell de ciutat, a partir d’un treball de documentació i de l’intercanvi amb expertes sobre pràctiques d’arts comunitàries, polítiques culturals de proximitat, cultura i desigualtats socials.
Realitzar un primer mapatge d’entitats, projectes, equipaments i institucions vinculades a pràctiques artístiques de tipus comunitari d’acord al marc conceptual prèviament establert.
El mapeig i el marc conceptual pretenen ser una primera exploració generalista, com eines obertes que es treballaran més exhaustivament a la futura comissió.

Accions
Fase 1. Treball de camp i mapeig. Identificació de pràctiques i anàlisi, entrevistes a informants de barris i projectes, reunions amb expertes (3 persones) i construcció de criteris.

Fase 2. Buidatge i sistematització de fitxes i construcció de mapa en línia.

Fase 3. Document final, primer mapa de treball i presentació.

Participants
Entitats que formen part d'Artibarri, altres entitats d'àmbit comunitari, arts comunitàries i polítiques de proximitat que formaran part del primer mapa i exploració (unes quaranta iniciatives, experiències o programes).

Autoria

Artibarri (coord.)

Any de publicació

2020

Detalls de publicació

Ajuntament de Barcelona
Institut de Cultura
Programa Cultura Viva

Idioma

Català

Temàtica

Arts comunitàries, Arts participatives, Comunitat, Creació, Barcelona

Has trobat informació desactualizada o errònia en aquest pàgina?

Contribueix proposant correccions o canvis per millorar aquesta pàgina.

Útima actualització: 25 Jan 2023