Circ social

Programa d'acompanyament físico-esportiu

Descripció

El programa d’entrenament fisico-esportiu del Verticalfit dirigit als infants i adolescents (6-17 anys), posa el focus en fomentar l’exercici físic de l'alumnat a través de les arts del circ i dels esports verticals des d’una vessant no competitiva, per tal d’establir uns hàbits i un estil de vida saludables, preparant-se bé físicament per mitjà de la pràctica de la disciplina circense desitjada. 

L’equip motor vetlla per educar en la consciència corporal i educació per la salut, promovent una bona alimentació i el descans diari. S'articula en una o dues sessions setmanals d'una hora i dos quarts de durada, al llarg del curs lectiu (setembre-juny).

El programa està plantejat per:

  • Adaptar-se a cada grup i oferir acompanyament individualitzat segons les necessitats de cada alumne (màxim 10 alumnes/grup).
  • Incloure les eines del circ social com a eix transversal.
  • Treballar les habilitats físiques com la força, flexibilitat, resistència aeròbica i anaeròbica i coordinació.
  • Incloure la teatralitat, creació, dansa, improvisació, expressió i imaginació en la pràctica diària.

Durant les classes es promou la col·laboració i participació de cada integrant en l’aprenentatge, oferint activitats grupals, proposant creacions conjuntes i fomentant que cada persona pugui ajudar les altres a assolir els objectius personals i grupals.

Objectius


  • Fomentar la inclusió i la participació de l'alumnat, independentment del seu origen social i cultural.
  • Conscienciar i promoure hàbits i estils de vida saludables, per mantenir una vida activa i tenir una bona salut física i mental.
  • Estimular la creativitat, l’expressió, potenciar l’autoestima i confiança de l’alumnat.

Impulsat per...

Estat

Projecte actiu

Any d’inici

2016

Ubicació

Vic

Has trobat informació desactualizada o errònia en aquest pàgina?

Contribueix proposant correccions o canvis per millorar aquesta pàgina.

Útima actualització: 26 Apr 2023