Recurs · Informes, estudis i relatories

Memòria de la mesura Circ Comunitari del Pla d'Impuls del Circ 2019-2022

description Accedeix al recurs

Descripció

Memòria de la mesura "Circ Comunitari" del Pla d'Impuls del Circ 2019-2022, una de les 11 mesures que des de l'Associació de Professionals del Circ de Catalunya (APCC) es van acordar amb la Direcció General de Cultura de la Generalitat de Catalunya, i que va gestionar l'Ateneu Popular 9 Barris.

Els objectius d'aquesta mesura van ser:

  • Contribuir a l’enfortiment del sector del circ social i d’altres pràctiques de circ aplicat amb impacte en la societat.
  • Visibilitzar els projectes, entitats i xarxes existents a Catalunya.
  • Promoure sinergies i treball en xarxa entre entitats i professionals del sector.
  • Actualitzar el concepte de circ social per a desplegar el seu potencial crític i comunitari.
  • Fomentar la implementació de la perspectiva de gènere i d’estratègies inclusives en les entitats i els projectes.
  • Centralitzar i col·lectivitzar el coneixement sobre el circ social i altres pràctiques afins.

Seguint els criteris marcats en trobades sectorials, la mesura va aglutinar accions orientades a la recerca, l’enxarxament i la visibilització de l’activitat del sector, així com a la detecció de necessitats i potencialitats en els àmbits del circ social i de la formació en circ, amb intenció d’estimular la construcció de coneixement teòric i pràctic. Concretament, es van plantejar les següents accions:

  • Creació de tres taules de treball per fer recerca aplicada i crear materials didàctics, eines pedagògiques o altra documentació d’interès pel sector, en tres àrees temàtiques: Resignificació i actualització del concepte de Circ Social; Perspectiva de gènere i Circ; Diversitat funcional i Circ.
  • Elaboració d’un mapatge de projectes de circ amb impacte en la societat a Catalunya.
  • Creació d’un banc de recursos digital (circsocial.cat).
  • Celebració d’una Jornada de sector.


Autoria

Ateneu Popular 9 Barris

Any de publicació

2021

Idioma

Català

Temàtica

Pla Impuls Circ, Circ Social, Ateneu Popular 9 Barris

Has trobat informació desactualizada o errònia en aquest pàgina?

Contribueix proposant correccions o canvis per millorar aquesta pàgina.

Útima actualització: 2 Jan 2023