Recurs · Informes, estudis i relatories

Educar en la pràctica artística, un dret irrenunciable

description Accedeix al recurs

Descripció

[Text extret de l'arxiu de Polièdrica]

En aquesta publicació s’hi reuneixen reflexions i propostes amb relació als elements clau que connecten les arts i l’educació des d’una perspectiva comunitària i d’equitat realitzades en quatre sessions per un grup de treball format per professionals de l’àmbit de la música i les arts escèniques. Cada sessió s’ha iniciat amb una ponència d’una persona convidada per reflexionar sobre el tema a debatre. El document final parteix de la relatoria d’aquestes sessions, el recull de totes les idees compartides i els debats sorgits.

La publicació vol ser útil per a la revisió de projectes ja existents, per a la posada en marxa de noves iniciatives, per a la intervenció sobre l’esfera política i, en general, per generar noves oportunitats que garanteixin el dret de tota la població a la pràctica de les arts com a part indispensable de la seva educació.

Consta d’una primera part introductòria (La importància de les arts en l’educació), un segon capítol dedicat als programes, els i les professionals i l’aliança entre sectors (L’Educació 360 com a resposta) i un apartat centrat en l’aliança per a les arts en l’educació i el pas de l’experiència pilot a la universalització (Les polítiques públiques). També inclou dos annexos finals: Resum i propostes i Casos i experiències destacables.

Autoria

Aliança Educació 360

Any de publicació

2020

Detalls de publicació

Publicat per Aliança Educació 360 (Fundació Bofill, Diputació de Barcelona i FMRPC).

A càrrec de: Enric Aragonès (redacció), Fathia Benhammou i Núria Duñó (dir.) i Anna Oliva (coord.).

Idioma

Català

Temàtica

Educació 360, Educació artística, Arts escèniques, Estudis de cas

Has trobat informació desactualizada o errònia en aquest pàgina?

Contribueix proposant correccions o canvis per millorar aquesta pàgina.

Útima actualització: 9 Mar 2022