Recurs · Pàgines web

Competències i Educació per al Desenvolupament

description Accedeix al recurs

Descripció

Competències i Educació per al Desenvolupament és un programa orientat a incorporar l’Educació per al Desenvolupament dintre del currículum de primària i secundària des de la perspectiva de les competències bàsiques.

En termes generals, els objectius d'aquest programa són:

  1. Definir els continguts d'aprenentatge, les metodologies, les estratègies i tècniques didàctiques, i els criteris d'avaluació de l'EpD més adequats a l'àmbit escolar.
  2. Establilr un espai de formació, reflexió i treball col.laboratiu entre professorat de primària i secundària i personal tècnic d'ONGD per facilitar la integració de l'EpD al currículum.
  3. Promoure una actitud reflexiva i crítica sobre la pràctica educativa i les seves possibilitats de canvi.

Com a resultat d'aquest procés de formació i de reflexió dut a terme entre professorat i personal tècnic d’ONG al llarg de més de 3 anys, s’ha elaborat una guia on line d’orientacions pedagògiques per facilitar la integració dels continguts d’aprenentatge, les metodologies i els criteris d’avaluació vinculats a la solidaritat, la pau, el desenvolupament humà sostenible i l’anàlisi de les desigualtats globals en el currículum de primària i secundària.

Entre les diverses tècniques didàctiques que presenta, s'hi inclou el circ social. Així mateix, molts dels continguts que ofereix la guia poden ser adaptats al context del circ social, atès que entronca amb qüestions com:

  •  Gènere
  •  Cultura de pau
  •  Drets humans, ciutadania i governança
  •  Sostenibilitat econòmica i social
  •  Interculturalitat

Autoria

VV.AA., EduAlter

Any de publicació

2014

Detalls de publicació

Programa impulsat per: EduAlter, Escola per la pau, Fundació Solidaritat UB i lafede.cat.

Idioma

Català

Temàtica

Educació, Currículum escolar, Circ social, Competències, Desenvolupament, Gènere, Pau, Drets humans, Interculturalitat

Has trobat informació desactualizada o errònia en aquest pàgina?

Contribueix proposant correccions o canvis per millorar aquesta pàgina.

Útima actualització: 4 Mar 2022