Circ social

El Gran Circ

Descripció

El Gran Circ és un projecte comunitari dirigit a persones majors de seixanta anys dels barris de Roquetes, Trinitat Nova i Verdum. A partir de la diagnosi realitzada en el Pla comunitari de Verdum, l'any 2007, es va crear "Ser gran a Verdum", que representava una taula multidisciplinària centrada en l'oferiment de recursos i serveis per a la gent gran, tenint en compte la salut, el territori i la comunitat. En aquest sentit, el circ es va proposar com a eina de transformació a escala personal i comunitària, generant espais de participació i creació de cultura.

Durant el confinament de la primavera de 2020, amb motiu de la pandèmia de la Covid-19, el projecte va mantenir-se actiu per mitjà de tutorials en vídeo. Així mateix, l'equip de treball va mantenir el contacte amb les participants per via telefònica, amb l'objectiu de fer-les sentir acompanyades, combatre l'aïllament i afavorir el seu benestar.

Objectius

  • Fomentar l’envelliment actiu i la millora de la salut de la gent gran.

  • Oferir una activitat de caràcter sociocultural on es promouen les relacions socials i la participació activa.

  • Apropar la cultura del circ.

  • Promoure els vincles comunitaris i les xarxes informals de suport per evitar l'aïllament social i la soledat no desitjada.

Impulsat per...

Estat

Projecte actiu

Any d’inici

2018

Ubicació

Barcelona

Has trobat informació desactualizada o errònia en aquest pàgina?

Contribueix proposant correccions o canvis per millorar aquesta pàgina.

Útima actualització: 30 Apr 2024