Circ social

Circ al projecte "Juguem?"

Descripció

Des de 2014, les membres de Les Estampades faciliten un taller socioeducatiu de circ dins el projecte Juguem?, un projecte d'educació 360º impulsat el 2012 des de l'Àrea d'Integració i Convivència de l'Ajuntament de Sant, en coordinació amb múltiples entitats del municipi. Es finança amb fons del mateix ajuntament, així com de Dipsalut i Diputació de Girona. La coordinació es duu a terme des de l'estructura que sustenta el mateix projecte Juguem?.

Salt és el municipi de les comarques gironines que concentra més densitat de població, concretament 4.428 habitants/Km2, tot i que si ens fixem només en l’espai urbanitzat aquesta densitat es multiplica per dos. La població infantil d’entre 0 i 14 anys suposa una cinquena part de la població. L’Ajuntament de Salt no pot absorbir, a través dels seus recursos normalitzats, totes les necessitats i les demandes de lleure, culturals i esportives, per la qual cosa ha de cercar noves estratègies que s’adaptin i puguin donar respostes a aquesta realitat. D'altra banda, bona part de les famílies del municipi no compartien la cultura de promoure una educació més enllà de l'escola o, en cas contrari, moltes no es podien permetre les despeses relatives a inscriure les seves criatures a activitats extraescolars normalitzades.

Així les coses, el projecte Juguem? neix de la constatació que el moment de major desigualtat entre infants i joves del municipi de Salt es produeix a partir de les 17:00, un cop acabat l’horari d’ensenyament obligatori. En aquest sentit, proposa una oferta educativa en horari no lectiu que es concreta, d’una banda, en l’organització del lleure en l’espai públic, i, de l’altra, en una àmplia oferta d’activitats extraescolars que permet accedir a infants i adolescents a les activitats esportives i culturals que ofereixen les entitats del municipi.

El projecte Juguem? consta de dues línies:

- Juguem a patis i places?: Activitat que es porta a terme en l’espai públic i en alguns patis de les escoles, per tant l’accés és lliure.

- Juguem? Després de l’escola (extraescolars): Es demana un pagament trimestral de 5 € per cada activitat extraescolar demanada: el preu és tan baix per facilitar-ne l'accés, i la resta dels costos els cobreix l'Ajuntament. La inscripció és oberta a tothom i les places s’ocupen a mesura que les famílies ho demanen, dins els terminis en què es programen per les inscripcions. Les activitats són dinamitzades per entitats del territori.

L'activitat de circ s'inscriu en aquesta segona línia i se celebra a l'equipament municipal Mas Mota. El 2020 hi van participar quatre grups repartits segons l'edat de les participants: tres per a alumnes entre 6 i 12 anys i un per a persones entre 12 i 16 anys. Cada grup rep una classe a la setmana entre els mesos de setembre a maig. Al final de cada curs sol fer-se una mostra al Teatre de Salt on s'exhibeixen números i peces de les diverses activitats programades (dansa, circ, etc.), i a la qual assisteixen famílies i amics.

El projecte de Juguem? - Després de l'escola (extraescolars) és impulsat des de l'Àrea d'Integració i Convivència de l'Ajuntament de Salt. Està financiat a partir de fons propis de l'ajuntament i d'una subvenció de Dipsalut i Diputació de Girona. El lideratge i coordinació es dur a terme des del propi programa Juguem?, però hi ha un conjunt d'entitats i clubs esportius del municipi que hi col·laboren i que duen a terme totes les activitats extraescolars que s'ofereixen des del projecte Juguem?.

Objectius

Del projecte Juguem? Després de l'escola
 • Afavorir la convivència ciutadana en i la cohesió social en les activitats de lleure i educació no formal.
 • Proporcionar una oferta d’activitat dirigida oberta al poble.
 • Donar una alternativa de lleure als infants i joves i les seves famílies.
 • Potenciar habilitats en els joves que freqüentin les activitats com comunicació assertiva, resistència a les pressions, la resolució de problemes, presa de decisions, pensament crític i creatiu i les habilitats emocionals com l’autoestima, gestió positiva dels problemes, etc.
 • Fomentar la relació, la participació i la interrelació de tots els infants independentment del lloc d’origen i el sexe per passar de la coexistència a la convivència.


Del taller de circ
 • Educar a través de les arts i l’emoció.
 • Donar eines creatives per aprendre.
 • Fomentar el respecte a la diversitat
 • Afavorir l’assoliment d’autonomia i d'iniciativa personal.
 • Trencar amb estereotips físics i prejudicis.
 • Empoderar cap al desenvolupament de sentiments d’autoconfiança i superació.
 • Fomentar el respecte, l'empatia i la capacitat de trobar camins davant situacions adverses.
 • Afavorir el treball en equip i la cooperació.
 • Fomentar la participació activa, l'experimentació i el gaudi en l'aprenentatge.

Impulsat per...

Estat

Projecte actiu

Any d’inici

2014

Ubicació

Salt

Has trobat informació desactualizada o errònia en aquest pàgina?

Contribueix proposant correccions o canvis per millorar aquesta pàgina.

Útima actualització: 3 Mar 2022