Circ social

Arts per a tots

Descripció

Es tracta d’un projecte on, a través del teatre i el circ, s’ exploren i potencien les possibilitats comunicatives dels usuaris mitjançant el joc simbòlic i diferents tècniques dramàtiques adaptant-les a les característiques de cadascun dels participants del grup.

S'orienta a infants i joves amb diversitat funcional que són usuaris i alumnes del Centre d'Educació Especial d'APASA (Associació de Famílies de Persones amb Discapacitat Intel·lectual i del Desenvolupament de la Comarca del Montsià). S'articula al llarg del curs escolar (octubre-juny) amb dues sessions setmanals, que es duen a terme a les instal·lacions d'APASA i de l'EtcA, amb el suport de la regidoria de cultura i la regidoria de serveis socials de l'Ajuntament d'Amposta. També pot incloure processos creatius en els quals participen les famílies i altres agents de la comunitat (com l'espectacle Xarxa humana - Dreams, dirigit per La Fura dels Baus i presentat al FesticAM 2018).

El projecte desenvolupa models d’intervenció amb el suport de tècniques artístiques teatrals i tècniques circenses, segons un enfocament integrat.

En els darrers anys ha sorgit al nostre país una considerable demanda de professionals experts en teatre-teràpia i en tècniques d’interacció humorística (risoteràpia) en els diferents àmbits professionals. Això és degut al fet que el teatre i el circ són eines poderoses en les intervencions terapèutiques, educatives, rehabilitatives i socials.

La formació des de la pedagogia teatral es complementa amb l’utilització de tècniques de circ bàsiques. Les activitats de que es componen les sessions estan dissenyades de manera que, a través del joc dramàtic i la consciència corporal, l'usuari desenvolupi valors personals que fan referència a les relacions socials, la comunicació amb els altres i l'expansió d'un imaginari propi.

Des de l’EtcA hem considerat la necessitat d’oferir i apropar aquestes eines a les diferents entitats, serveis i projectes del nostre territori, les Terres de l’Ebre, que estan treballant amb col·lectius diversos. Les particularitats dels usuaris d’aquests serveis i les característiques del teatre fan que aquest es converteixi en un recurs educatiu d'incalculable valor. Els objectius concrets a potenciar amb cada grup es consensuarien amb els professionals de referència del servei.

Objectius

Generals:
  • Desenvolupament de la creativitat i la comunicació vinculant-les al desenvolupament de la personalitat i la socialització dels usuaris.
  • Potenciar la capacitat de representar simbòlicament la realitat que ens envolta fiançant el coneixement de la mateixa des de les nostres possibilitats creatives i mitjançant un treball personalitzat i grupal.
Específics:
  • Aprenentatge bàsic dels elements que configuren el fet teatral i del circ.
  • Desenvolupament i fiançament de les possibilitats creatives.
  • Integrar el procés creatiu de manera conscient potenciant el treball amb grup.
  • Domini del cos i la veu.
  • Iniciació en les tècniques elementals de circ.
  • Potenciar la integració sensorial. 

Impulsat per...

Estat

Projecte actiu

Any d’inici

2004

Ubicació

Amposta

Has trobat informació desactualizada o errònia en aquest pàgina?

Contribueix proposant correccions o canvis per millorar aquesta pàgina.

Útima actualització: 23 Feb 2022