Associació

La Central del Circ

Descripció

La Central del Circ és un espai de creació, investigació, entrenament, assaig i formació continuada destinat als professionals de les arts del circ.

Amb un espai de més de 3.000 m² al Parc del Fòrum de Barcelona, per acompanyar-los/ les en totes les àrees i fases del seu treball, des de l’entrenament quotidià a la residència de creació, passant per la formació continuada, la mobilitat internacional i l’acompanyament artístic en les diferents fases de creació d’un espectacle.

La missió de La Central del Circ és el suport a les arts del circ i l’acompanyament dels projectes artístics en els àmbits de la creació, la gestió, la producció i la difusió, afavorint el desenvolupament del circ i els seus creadors i creadores, generant sinèrgies amb altres arts i promovent la interrelació a través de xarxes a nivell local, nacional i internacional.

Els objectius són:
1. Oferir als/les professionals del circ un espai de creació dotant-los dels recursos necessaris per a l’entrenament i l’assaig en les condicions adequades.
2. Assegurar la creació continuada de circ a Barcelona, esdevenint un espai d’experimentació d’idees i continguts per als/les artistes i de recursos per a la creació.
3. Fomentar el perfeccionament i el desenvolupament dels creadors/es a través de la formació continuada.
4. Promoure la mutualització del coneixement i la interrelació dels/les artistes. Un espai per compartir coneixements on es doni cabuda a diferents tendències i estètiques, especialment aquelles que són fruit d’un treball de recerca.
5. Esdevenir una plataforma de difusió per a les companyies i artistes i reforçar la seva connexió amb l’exterior a través de la participació en xarxes locals, nacionals i internacionals amb altres centres de creació i difusió d’espectacles de circ.
6. Reforçar el vincle de l’espai amb el territori, acostant el circ a la ciutadania i promovent la creació de nous públics.

La Central del Circ forma part de la xarxa de Fàbriques de Creació de l’Institut de Cultura de Barcelona, una xarxa destinada a la generació d’espais on desenvolupar el treball creatiu dels/les artistes i que reconeix el circ com una de les arts estratègiques de la ciutat.

Estat

Entitat activa

Any de fundació

2008

Ubicació

Barcelona

Per a més informació:

Has trobat informació desactualizada o errònia en aquest pàgina?

Contribueix proposant correccions o canvis per millorar aquesta pàgina.

Útima actualització: 25 Feb 2022