Formulari d’edició

Arts per a tots

Útima actualització: 23 Feb 2022
Instruccions per omplir el formulari

A continuació et detallem quina informació correspon a cada apartat. Si tens dubtes, si us plau, contacta amb nosaltres i et respondrem al més aviat possible.

 • Nom del projecte: Aquest és el nom amb el qual s'identificarà el projecte a CircSocial.cat.
 • Tipologia: Escull l'opció que més s'adeqüi al projecte d'entre  les disponibles en el menú desplegable. Si consideres que el teu projecte no s'ajusta a cap de les tipologies existents, si us plau, marca l'opció "Altres" i deixa un comentari al final del formulari indicant a quina tipologia de projecte creus que s'ajustaria millor.
 • Imatge: Preferiblement, horitzontal i en format jpg o jpeg. Amplada mínima recomanada: 1458 px. Si la fitxa ja contenia una imatge, no t'apareixerà en el formulari d'edició, però introdueix el nou arxiu i substituirem la imatge.
 • Vídeo: Només s'accepten enllaços a Vimeo o Youtube. Si la fitxa ja contenia un vídeo, no t'apareixerà la seva URL al formulari d'edició, però introdueix el nou enllaç i substituirem el vídeo.
 • Any d'inici: L'any en el qual es va iniciar el projecte.
 • Estat: Marca l'opció "Actiu" si el projecte encara està en funcionament. En cas que el projecte hagi finalitzat, marca "Inactiu".
 • Any de finalització: L'any en el qual va cessar l'activitat del projecte (aquesta casella només apareix si es marca l'opció d'Estat "Inactiu" en l'apartat anterior).
 • Ubicació: Indica l'adreça de l'espai on s'executa el projecte. En cas que es dugui a terme a múltiples espais, fes clic en el símbol "+" per afegir més adreces o localitzacions. Si ho consideres oportú, en lloc d'adreces específiques pots introduir-hi el nom del territori on es desenvolupi el gruix de l'activitat (p. ex. municipi, província, comunitat autònoma o país) o l'adreça de la seu de l'entitat responsable.
 • Descripció: Aquest serà el cos principal de la fitxa del projecte a CircSocial.cat. Introdueix-hi tota aquella informació que consideris rellevant per explicar-lo, de forma sintètica. Recomanem incloure-hi: breu descripció general, perfil de les participants, temporalització (organització de l'activitat en el temps) i alguna pinzellada sobre la metodologia emprada.
 • Objectius: Detalla quins són els objectius principals del projecte.
 • Entitats impulsores: Indica el nom de l'entitat o de les entitats que fan possible el projecte. Si alguna d'aquestes entitats disposa de fitxa pròpia en el Fons d'Entitats de CircSocial.cat, hi indexarem la fitxa del projecte perquè quedin vinculades.
 • Per a més informació: Anota-hi totes aquelles dades de contacte que vulguis fer públiques a la fitxa del projecte (telèfon, correu electrònic, pàgina web, enllaços a xarxes socials, etc.) o enllaços a webs relacionades amb el projecte. Si la fitxa ja contenia informació d'aquest tipus, no t'apareixerà al formulari d'edició, però introdueix les dades que consideris oportunes i les modificarem.
info Fes clic a l'interruptor corresponent al camp que vulguis modificar per poder-lo editar. Un cop enviat el formulari, els canvis proposats seran revisats per l'administrador abans de fer-se efectius.
Link a Youtube o Vimeo

Es tracta d’un projecte on, a través del teatre i el circ, s’ exploren i potencien les possibilitats comunicatives dels usuaris mitjançant el joc simbòlic i diferents tècniques dramàtiques adaptant-les a les característiques de cadascun dels participants del grup.

S'orienta a infants i joves amb diversitat funcional que són usuaris i alumnes del Centre d'Educació Especial d'APASA (Associació de Famílies de Persones amb Discapacitat Intel·lectual i del Desenvolupament de la Comarca del Montsià). S'articula al llarg del curs escolar (octubre-juny) amb dues sessions setmanals, que es duen a terme a les instal·lacions d'APASA i de l'EtcA, amb el suport de la regidoria de cultura i la regidoria de serveis socials de l'Ajuntament d'Amposta. També pot incloure processos creatius en els quals participen les famílies i altres agents de la comunitat (com l'espectacle Xarxa humana - Dreams, dirigit per La Fura dels Baus i presentat al FesticAM 2018).

El projecte desenvolupa models d’intervenció amb el suport de tècniques artístiques teatrals i tècniques circenses, segons un enfocament integrat.

En els darrers anys ha sorgit al nostre país una considerable demanda de professionals experts en teatre-teràpia i en tècniques d’interacció humorística (risoteràpia) en els diferents àmbits professionals. Això és degut al fet que el teatre i el circ són eines poderoses en les intervencions terapèutiques, educatives, rehabilitatives i socials.

La formació des de la pedagogia teatral es complementa amb l’utilització de tècniques de circ bàsiques. Les activitats de que es componen les sessions estan dissenyades de manera que, a través del joc dramàtic i la consciència corporal, l'usuari desenvolupi valors personals que fan referència a les relacions socials, la comunicació amb els altres i l'expansió d'un imaginari propi.

Des de l’EtcA hem considerat la necessitat d’oferir i apropar aquestes eines a les diferents entitats, serveis i projectes del nostre territori, les Terres de l’Ebre, que estan treballant amb col·lectius diversos. Les particularitats dels usuaris d’aquests serveis i les característiques del teatre fan que aquest es converteixi en un recurs educatiu d'incalculable valor. Els objectius concrets a potenciar amb cada grup es consensuarien amb els professionals de referència del servei.

Generals:
 • Desenvolupament de la creativitat i la comunicació vinculant-les al desenvolupament de la personalitat i la socialització dels usuaris.
 • Potenciar la capacitat de representar simbòlicament la realitat que ens envolta fiançant el coneixement de la mateixa des de les nostres possibilitats creatives i mitjançant un treball personalitzat i grupal.
Específics:
 • Aprenentatge bàsic dels elements que configuren el fet teatral i del circ.
 • Desenvolupament i fiançament de les possibilitats creatives.
 • Integrar el procés creatiu de manera conscient potenciant el treball amb grup.
 • Domini del cos i la veu.
 • Iniciació en les tècniques elementals de circ.
 • Potenciar la integració sensorial. 
Ex. xarxes socials, telèfon, mail...

info Si us plau, facilita’ns la teva informació de contacte. Així podrem consultar-te res si tenim cap dubte i confirmar-te que la fitxa ha estat publicada.