Circ i educació

Optativa de Circ: El procés creatiu a l’aula

Descripció

L’Ateneu Popular 9 Barris treballa continuadament en el marc d’institucions educatives i per tant compta amb recorregut i experiència de treball en el context escolar. Per altra banda, com a fàbrica de creació també compta amb un llarg recorregut en l’àmbit del suport als processos creatius de circ.

L'optativa de circ "El procés creatiu a l'aula" es du a terme a dos centres propers a l'Ateneu: l’Institut-Escola Antaviana i l’Institut-Escola Turó de Roquetes. És un taller de circ dins l'horari lectiu que s'allarga durant tot un curs (prop de 30 sessions/curs), en dues fases:

Durant els primers mesos del curs, grups de 2n d'ESO fan seguiment del procés creatiu del Circ d'Hivern, que produeix cada any l'Ateneu i s'estrena a mitjans de desembre. En aquesta primera fase, l'alumnat pot descobrir com es desenvolupa el procés de creació d’un espectacle de la mà de tots els perfils professionals i rols involucrats.

En la segona fase, l'alumnat mira de portar a la pràctica aquells coneixements generats en la fase anterior, llençant-se a crear un espectacle de circ amb l'acompanyament de dues artistes professionals.

El projecte rep suport de Pla de Barris de l'Ajuntament de Barcelona i del Consorci d'Educació de Barcelona.

Objectius

A partir de l’Objectiu General de conèixer i experimentar el procés creatiu des de diferents perspectives, es despleguen un seguit d’objectius específics que es presenten a continuació classificats per àrees:

Àrea Formativa:
  • Desvetllar interessos artístics i culturals.
  • Facilitar el coneixement bàsic de les diferents tècniques de circ i del circ com a disciplina física i artística.
Àrea Social i Comunitària:
  • Apropar l’alumnat i les seves famílies als recursos i equipaments del barri, generant participació activa i de continuïtat.
  • Crear xarxa i consolidar la relació entre centres educatius i agents/entitats culturals del territori
Àrea física i emocional:
  • Millorar el benestar físic, emocional i relacional de l’alumnat participant.
  • Treballar la consciència del propi cos i del propi espai, així com la consciència del cos i de l’espai de l’altre, com a element relacional.

Impulsat per...

Estat

Projecte actiu

Any d’inici

2018

Ubicació

Barcelona

Has trobat informació desactualizada o errònia en aquest pàgina?

Contribueix proposant correccions o canvis per millorar aquesta pàgina.

Útima actualització: 30 Apr 2024