Circ i educació

Fem Tàndem L'H

Descripció

El projecte Tàndem és una proposta educativa de l'Ajuntament de L'Hospitalet que neix el 2015 de la iniciativa promoguda des de les Regidories d'Educació i Cultura del municipi. Els tàndems són programes col·laboratius amb la voluntat de crear aliances entre diferents equipaments culturals, institucions i entitats científiques de la ciutat i d'altres entitats o agents que tenen com a objectiu desenvolupar continguts especialitzats a les escoles i instituts públics de la ciutat.

Cada centre educatiu defineix quin és l'eix temàtic o centre d'interès sobre el qual es construiran les activitats del seu pla d'actuació, juntament amb l'equipament, institució o entitat, dels diferents àmbits culturals, científics, de les arts, tecnologia, mitjans de comunicació... Les activitats i actuacions parteixen d'una metodologia basada en el treball conjunt entre els diferents actors i agents que aporten valor a la comunitat educativa de cada centre.

Des de 2018, Bipol·art col·labora amb centres educatius per oferir activitats relacionades amb el circ al seu alumnat.

Objectius

Generals
  • Fomentar i millorar l'èxit escolar de l'alumnat, plantejant activitats i canvis metodològics tenint com a marc de referència la innovació educativa, de manera que promoguin la singularització dels centres aprofitant l'experiència i expertesa de l'especialització, amb la implicació de la comunitat educativa de cada centre.
  • Millorar el prestigi dels centres educatius respecte el seu entorn més immediat, preferentment el seu barri, enfortint l'autoestima de la comunitat educativa i introduir-hi metodologies innovadores de treball, més transversals, més arrelades i compromeses amb el territori.
  • Singularitzar els centres educatius a través de centres d'interès vinculats, entre d'altres a les noves tecnologies, als mitjans de comunicació, la història, la ciència, la música, el teatre, la dansa, altres disciplines artístiques, la lectura, les matemàtiques, els museus, l'anglès i la gametització.
  • Establir aliances amb equipaments municipals culturals o tecnològics, entitats properes o ens especialitzats per tal d'establir sinergies de prestigi i de col·laboració dins i fora del centre educatiu.


Específic
  • Millorar l'atenció, l'equitat educativa, la cohesió social, la qualitat educativa i el treball a les aules.
  • Consolidar el programa per fomentar el prestigi dels centres educatius.
  • Afavorir el treball en equip, del propi centre educatiu amb la seva relació i interacció amb l'entorn, el barri.
  • Generar sinergies en el conjunt de la comunitat educativa.

Impulsat per...

Estat

Projecte actiu

Any d’inici

2018

Ubicació

L'Hospitalet de Llobregat

Has trobat informació desactualizada o errònia en aquest pàgina?

Contribueix proposant correccions o canvis per millorar aquesta pàgina.

Útima actualització: 11 Mar 2022