Circ i educació

CircCuits

Descripció

CircCuits (abans anomenat Circ Èxit i Circ Enginy) és un taller de circ orientat a alumnat de 1r a 4t d'ESO en horari lectiu. A través de diverses activitats circenses, s'hi desenvolupen competències relacionades a l’àmbit personal, social i ciutadà; té, per tant, un gran potencial educatiu.

L’activitat de l’alumnat i la implicació del professorat vinculen l’experiència viscuda i els aprenentatges del taller de circ amb la vida educativa a l’institut i provoca en aquesta última canvis significatius. L’equip docent pot utilitzar aquesta motivació per treballar altres continguts curriculars a les aules del centre.

Els tallers es duen a terme, generalment, a les instal·lacions de l’Ateneu de 9 Barris, en sessions d'entre una hora i dos quarts i dues hores, un dia per setmana, durant un trimestre (10 sessions en total). El dia i l’hora exactes se solen pactar amb cada institut. La darrera sessió es dedica a fer una mostra del que s'ha après durant el trimestre. A més a més, se sol convidar l’alumnat a assistir a un espectacle de circ (per exemple, el Circ d’Hivern).

Al llarg dels anys hi han participat diversos centres educatius de la ciutat de Barcelona, amb un màxim de 4 centres per curs. Per exemple, el curs 2021-2022 van participar-hi: IES Costa i Llobera (Sarrià), INS XXV Olimpíada (La Font de la Guatlla), CEE La Ginesta (Montbau) i INS Guineueta (La Guineueta).

El projecte s'inscriu en el Programa Enginy, que s’ofereix des del Consorci d'Educació de Barcelona com a mesura universal per a l’atenció educativa de tot l’alumnat d’ESO en el marc d’un sistema educatiu inclusiu, adaptant-se als nous reptes culturals, socials, econòmics, científics i tecnològics actuals; situant l’aprenentatge competencial com un pilar per promoure valors i actituds d’inclusió social per viure i aprendre junts alumnes diferents i disminuir les desigualtats, tot destacant el paper dels docents i dels educadors com a agents impulsors d’aquests canvis. Els diferents projectes i/o tallers que s’ofereixen, esdevenen un tastet d’oficis i de nous aprenentatges que abasten diferents àmbits professionals (tecnològic, artístic, ocupacional, humanístic, esportiu...) i pretenen ser una eina d’orientació inspiradora per al despertar de vocacions entre l’alumnat que contribueixi a la definició del que serà el seu futur educatiu i professional per mitjà de nous contexts d’aprenentatge tant per a l’alumnat com per al professorat.

Objectius

El circ ajuda al desenvolupament de diversos aspectes:

  • Creativitat: S’ofereixen situacions motrius noves per a l’alumnat amb la manipulació de diferents materials i s’estimula la capacitat de modificar les seves conductes o d’adaptar-s’hi, atesa la poca o inexistent experiència anterior.
  • Cooperació: La majoria de situacions motrius busquen treballar la cooperació, la participació i, en conseqüència, la inclusió.
  • Interculturalitat: La procedència de les tècniques de circ és d’una gran varietat, fet que provoca una vivència molt diversificada pel que fa a la cultura corporal lúdica.
  • Expressió corporal:El circ, especialment en la vessant d’interpretació, és interessant per al desenvolupament de la capacitat d’expressió corporal.
  • Habilitats i capacitats: Les tècniques de circ contribueixen al desenvolupament de diverses habilitats i capacitats, com ara la coordinació, la concentració, la percepció, l’equilibri, la força, la velocitat de reacció, el ritme, etc.

Impulsat per...

Estat

Projecte actiu

Any d’inici

2007

Ubicació

Barcelona

Has trobat informació desactualizada o errònia en aquest pàgina?

Contribueix proposant correccions o canvis per millorar aquesta pàgina.

Útima actualització: 9 May 2022