Formulari d’edició

CircCuits

Útima actualització: 9 May 2022
Instruccions per omplir el formulari

A continuació et detallem quina informació correspon a cada apartat. Si tens dubtes, si us plau, contacta amb nosaltres i et respondrem al més aviat possible.

 • Nom del projecte: Aquest és el nom amb el qual s'identificarà el projecte a CircSocial.cat.
 • Tipologia: Escull l'opció que més s'adeqüi al projecte d'entre  les disponibles en el menú desplegable. Si consideres que el teu projecte no s'ajusta a cap de les tipologies existents, si us plau, marca l'opció "Altres" i deixa un comentari al final del formulari indicant a quina tipologia de projecte creus que s'ajustaria millor.
 • Imatge: Preferiblement, horitzontal i en format jpg o jpeg. Amplada mínima recomanada: 1458 px. Si la fitxa ja contenia una imatge, no t'apareixerà en el formulari d'edició, però introdueix el nou arxiu i substituirem la imatge.
 • Vídeo: Només s'accepten enllaços a Vimeo o Youtube. Si la fitxa ja contenia un vídeo, no t'apareixerà la seva URL al formulari d'edició, però introdueix el nou enllaç i substituirem el vídeo.
 • Any d'inici: L'any en el qual es va iniciar el projecte.
 • Estat: Marca l'opció "Actiu" si el projecte encara està en funcionament. En cas que el projecte hagi finalitzat, marca "Inactiu".
 • Any de finalització: L'any en el qual va cessar l'activitat del projecte (aquesta casella només apareix si es marca l'opció d'Estat "Inactiu" en l'apartat anterior).
 • Ubicació: Indica l'adreça de l'espai on s'executa el projecte. En cas que es dugui a terme a múltiples espais, fes clic en el símbol "+" per afegir més adreces o localitzacions. Si ho consideres oportú, en lloc d'adreces específiques pots introduir-hi el nom del territori on es desenvolupi el gruix de l'activitat (p. ex. municipi, província, comunitat autònoma o país) o l'adreça de la seu de l'entitat responsable.
 • Descripció: Aquest serà el cos principal de la fitxa del projecte a CircSocial.cat. Introdueix-hi tota aquella informació que consideris rellevant per explicar-lo, de forma sintètica. Recomanem incloure-hi: breu descripció general, perfil de les participants, temporalització (organització de l'activitat en el temps) i alguna pinzellada sobre la metodologia emprada.
 • Objectius: Detalla quins són els objectius principals del projecte.
 • Entitats impulsores: Indica el nom de l'entitat o de les entitats que fan possible el projecte. Si alguna d'aquestes entitats disposa de fitxa pròpia en el Fons d'Entitats de CircSocial.cat, hi indexarem la fitxa del projecte perquè quedin vinculades.
 • Per a més informació: Anota-hi totes aquelles dades de contacte que vulguis fer públiques a la fitxa del projecte (telèfon, correu electrònic, pàgina web, enllaços a xarxes socials, etc.) o enllaços a webs relacionades amb el projecte. Si la fitxa ja contenia informació d'aquest tipus, no t'apareixerà al formulari d'edició, però introdueix les dades que consideris oportunes i les modificarem.
info Fes clic a l'interruptor corresponent al camp que vulguis modificar per poder-lo editar. Un cop enviat el formulari, els canvis proposats seran revisats per l'administrador abans de fer-se efectius.
Link a Youtube o Vimeo

CircCuits (abans anomenat Circ Èxit i Circ Enginy) és un taller de circ orientat a alumnat de 1r a 4t d'ESO en horari lectiu. A través de diverses activitats circenses, s'hi desenvolupen competències relacionades a l’àmbit personal, social i ciutadà; té, per tant, un gran potencial educatiu.

L’activitat de l’alumnat i la implicació del professorat vinculen l’experiència viscuda i els aprenentatges del taller de circ amb la vida educativa a l’institut i provoca en aquesta última canvis significatius. L’equip docent pot utilitzar aquesta motivació per treballar altres continguts curriculars a les aules del centre.

Els tallers es duen a terme, generalment, a les instal·lacions de l’Ateneu de 9 Barris, en sessions d'entre una hora i dos quarts i dues hores, un dia per setmana, durant un trimestre (10 sessions en total). El dia i l’hora exactes se solen pactar amb cada institut. La darrera sessió es dedica a fer una mostra del que s'ha après durant el trimestre. A més a més, se sol convidar l’alumnat a assistir a un espectacle de circ (per exemple, el Circ d’Hivern).

Al llarg dels anys hi han participat diversos centres educatius de la ciutat de Barcelona, amb un màxim de 4 centres per curs. Per exemple, el curs 2021-2022 van participar-hi: IES Costa i Llobera (Sarrià), INS XXV Olimpíada (La Font de la Guatlla), CEE La Ginesta (Montbau) i INS Guineueta (La Guineueta).

El projecte s'inscriu en el Programa Enginy, que s’ofereix des del Consorci d'Educació de Barcelona com a mesura universal per a l’atenció educativa de tot l’alumnat d’ESO en el marc d’un sistema educatiu inclusiu, adaptant-se als nous reptes culturals, socials, econòmics, científics i tecnològics actuals; situant l’aprenentatge competencial com un pilar per promoure valors i actituds d’inclusió social per viure i aprendre junts alumnes diferents i disminuir les desigualtats, tot destacant el paper dels docents i dels educadors com a agents impulsors d’aquests canvis. Els diferents projectes i/o tallers que s’ofereixen, esdevenen un tastet d’oficis i de nous aprenentatges que abasten diferents àmbits professionals (tecnològic, artístic, ocupacional, humanístic, esportiu...) i pretenen ser una eina d’orientació inspiradora per al despertar de vocacions entre l’alumnat que contribueixi a la definició del que serà el seu futur educatiu i professional per mitjà de nous contexts d’aprenentatge tant per a l’alumnat com per al professorat.

El circ ajuda al desenvolupament de diversos aspectes:

 • Creativitat: S’ofereixen situacions motrius noves per a l’alumnat amb la manipulació de diferents materials i s’estimula la capacitat de modificar les seves conductes o d’adaptar-s’hi, atesa la poca o inexistent experiència anterior.
 • Cooperació: La majoria de situacions motrius busquen treballar la cooperació, la participació i, en conseqüència, la inclusió.
 • Interculturalitat: La procedència de les tècniques de circ és d’una gran varietat, fet que provoca una vivència molt diversificada pel que fa a la cultura corporal lúdica.
 • Expressió corporal:El circ, especialment en la vessant d’interpretació, és interessant per al desenvolupament de la capacitat d’expressió corporal.
 • Habilitats i capacitats: Les tècniques de circ contribueixen al desenvolupament de diverses habilitats i capacitats, com ara la coordinació, la concentració, la percepció, l’equilibri, la força, la velocitat de reacció, el ritme, etc.
Ex. xarxes socials, telèfon, mail...

info Si us plau, facilita’ns la teva informació de contacte. Així podrem consultar-te res si tenim cap dubte i confirmar-te que la fitxa ha estat publicada.